Pages

Wednesday, 7 December 2011

RPH PENGAJARAN HARIAN BM SAYA

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia
Tahun             : 1M
Jumlah Murid : 37 orang
Tarikh             : 15 Nov 2011
Masa               : 8.00 – 8.30 pagi
Tema              : Tatabahasa
Tajuk               : Antonim
Fokus Utama             : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
                                   Intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

                                   Aras 3 (iii)
                                   Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Fokus sampingan       : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
                                   Intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

                                   Aras 3 (i)
                                   Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :-
1.    Membaca ayat dan perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.    Mengujar dan mengeja 6 antonim yang diajar oleh guru.
3.    Melengkapkan ayat dengan antonim yang sesuai.
Sistem Bahasa           : Tatabahasa – Antonim
Penyerapan ilmu        : Pendidikan Moral
Nilai Murni                  : Menghormati, Kerajinan, Bekerjasama
Kemahiran Berfikir     : mengelas, menjana idea, merumus
Pengetahuan Sedia ada        : Murid-murid telah mengetahui cara membaca ayat.

LANGKAH
ISI PELAJARAN

Set Induksi
( 5 minit )

Lakonan
(duduk, berdiri, menangis, ketawa. Lelaki dan perempuan)

Langkah 1
(5 minit)  

Konsep Antonim – perkataan-perkataan yang mempunyai maksud yang lawan.
Soalan :
  v  Apakah warna rambut murid?
  v  Apakah warna rambut nenek?
  v  Bola keranjang besar atau kecil?
  v  Bola ping pong besar atau kecil?
  v  Buku kerja nipis atau tebal?
  v  Kamus nipis atau tebal?

Langkah 2
(8 minit)

        Antonim
          ·         Tidur      X     bangun
          ·         Laju       X     cepat
          ·         menang X     kalah
          ·         cuai        X     berhati-hati
          ·         cantik     X     hodoh
          ·         malas     X     rajin


Langkah 3
(10 minit) 
Kuiz (Permainan)
          ·         Tidur      X     bangun
          ·         Laju       X     cepat
          ·         menang X     kalah
          ·         cuai        X     berhati-hati
          ·         cantik     X     hodoh
          ·         malas     X     rajin
          ·         Baik       X     buruk
          ·         kotor      X     bersih
          ·         besar     X     kecil
          ·         nipis       X     tebal
Penutup
(2 minit)
Rumusan
Latihan Pengukuhan
(Sila Rujuk Lampiran)


Langkah
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
(5 minit)
1.    Murid-murid berlakon mengikit permintaan-permintaan yang diberi secara lisan.
2.    Guru menerangkan pelajaran hari ini ialah Antonim
KB: Menjana Idea

BBM: Kad Perkataan
         (Power Point)

Nilai: Bekerjasama

Langkah 1
(5 minit)
              1.    Murid-murid menjawab                        
                   beberapa soalan yang  
                   dikemukakan oleh guru secara  
                   lisan.
              2.    Murid-murid memberi jawapan 
                   yang sesuai secara lisan dan 
                   guru menegaskan konsep 
                   Antonim.


TKP: Verbal Linguistik
         Verbal Ruang
Langkah 2
(8 minit)
               1.    Guru menyatakan 6 antonim 
                    kepada pelajar.
               2.    Murid-murid mengujar antonim 
                    tersebut.
               3.    Guru memberi bimbingan 
                    kepada semua murid 
                    berdasarkan antonim tersebut.
TKP: Intrapersonal
         Interpersonal

BBM: Power point

Sistem Bahasa : Antonim

Nilai: Rajin
      Menjaga kebersihan
         Berhati-hati

Langkah 3
(10 minit)
               1.    Guru memberi penerangan 
                    sebelum permainan dimulakan.
               2.    Murid mulakan permainan.
               3.    Guru berbincang dengan murid 
                    tentang jawapan antonim 
                   dalam permainan.
TKP: Intrapersonal
         Interpersinal

BBM: Kad Perkataan

Sistem Bahasa : Antonim

Nilai: Bekerjasama

Penutup
(2 minit)
               1.    Guru memaparkan beberapa 
                    soalan.
               2.    Murid-murid menjawab soalan 
                    tersebut.
               3.    Guru bincang jawapan 
                    bersama murid-murid.
BBM: Power point

Sistem Bahasa: Antonim

Nilai: RajinNo comments:

Post a Comment